Advies

Durf te leren! denkt met je mee en kan advies geven over zorgstructuren binnen de school of aan leerkrachten, intern begeleiders en ouders zodat beter afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.

Veel gevraagde onderwerpen:

Preventieve consultatie en advies aan leerkrachten, intern begeleiders en directies van basisscholen op het gebied van leerlingenzorg (leer- en gedragsproblemen).

Het optimaliseren van het zorgsysteem van de school. Durf te leren! analyseert samen met de school het zorgsysteem en geeft advies ter versterking. Het systeem ondersteunt dan meer het handelen van de leerkracht waardoor de zorg voor de leerling verbetert.

Versterken handelings- en opbrengstgericht werken. Beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.