Scholing

Nieuwe dingen leren kan leuk en stimulerend, maar ook spannend zijn, dit geldt voor alle mensen dus ook voor docenten en leerlingen. Leren vergroot je wereld, levert inzichten en ander gedrag op. Het vraagt om proberen, doorzetten, falen, hulp vragen, kortom lef om te kijken naar jezelf en successen te vieren. Spring in het diepe en durf te leren! Ik leer graag met je mee.

Een traject met Durf te leren! is maatwerk afgestemd op de behoeften van het team of individuele docenten. We gaan vanuit een stevige kennisbasis praktisch aan de slag zodat je gemotiveerd wordt tot experimenteren met nieuwe inzichten in de klas. Bij Durf te leren! versterk je je vakmanschap en houd je de regie over je eigen leerproces.

Veel gevraagde onderwerpen:

Invoeren van handelings- en opbrengstgericht werken op basisscholen, en scholen voor speciaal onderwijs (PO/VO).

Vakinhoudelijke bijeenkomsten gericht op 

  • het versterken van het pedagogisch/didactisch vakmanschap van docenten
  • autonomie en regie over eigen leren van leerlingen en leerkrachten/docenten versterken
  • diagnostische gesprekken met leerlingen
  • coöperatief leren implementeren
  • executieve functies ondersteunen
  • effectief lees- en spellingonderwijs
  • goede directe instructie en activerende didactiek
  • de 5 rollen van de leraar