Wie is Durf te leren!

Ineke Hanemaaijer
Schoolpsycholoog 
K&J-psycholoog NIP 
Orthopedagoog NVO

Mijn missie is ieder kind goed onderwijs bieden. Dit doe ik niet rechtstreeks, maar via alle professionals die op de scholen werken. Scholen vragen aan mij ondersteuning in het bieden van goed (passend) onderwijs, handelings- en opbrengstgericht werken, afstemmen op onderwijsbehoeften, leerlingen regie geven over hun eigen leren, gepersonaliseerd leren, executieve functies, coöperatief leren, leerlingenzorg en pedagogisch- didactisch vakmanschap.

Uiteindelijk gaat het erom dat mijn begeleiding en coaching er voor zorgt dat de scholen zelf verder kunnen.

De afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende invalshoeken in het onderwijs gewerkt als schoolpsycholoog, orthopedagoog, senior adviseur, docent postdoctorale opleiding schoolpsycholoog, leerkracht (SBO, SO, VSO), intern begeleider, remedial teacher. In al deze functies heb ik ontdekt dat mijn hart bij het onderwijs ligt. Ik sluit aan bij docenten, leerkrachten, intern begeleiders en directeuren en kan hen inspireren en begeleiden om de goede dingen goed te doen voor de leerlingen.

Van opdrachtgevers krijg ik regelmatig te horen dat zij geprikkeld worden door de manier waarop ik de vertaling naar hun praktijk maak. Mensen ervaren mij als enthousiast, deskundig, flexibel en communicatief. Omgaan met verschillen binnen een team en aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van docenten doe ik door samen te werken en goed te luisteren naar de vraag zodat er optimale afstemming plaatsvindt.

Activiteiten die zich richten op kennis, coaching en vasthouden van het proces worden als effectief gezien (bron: Leraren Leren als Gelijken: Wat werkt? M. Thurlings, P. den Brok, 2014). Een traject wordt altijd samen met de school gemaakt en kan er als volgt uit zien:

  • Kennis: interactieve studiemomenten met het team waarin theorie wordt besproken en vertaald naar het handelen in de klas.
  • Coaching: door middel van meekijken in de praktijk en daar op reflecteren. Dit kan individueel of in groepen.
  • Borgen: Vasthouden van de verandering/het proces door het instellen van een stuurgroep: zij monitoren het proces en spelen in op ontwikkelbehoeften van docenten.