Coaching

Meer kennis leidt niet automatisch tot ander handelen in de klas. Om docenten en leerkrachten te ondersteunen in het vertalen van de theorie naar de praktijk coacht Durf te leren! op de werkvloer. Vanuit de vraag van de docent/leerkracht gaan we samen op zoek naar drijfveren, overtuigingen en manieren om te groeien.

Veel gevraagde onderwerpen:

Coachen van docenten intern begeleiders en leerkrachten. Versterken onderwijskundig vakmanschap, didactischevaardigheden, klassenmanagement, leerlingen regie geven over het leren, begeleidingsvaardigheden van intern begeleiders.

Het ondersteunen van leerkrachten/docenten in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen.

Begeleiden van netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders (PO/SO/VSO) over de zorgstructuur en het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en groeidocumenten in het kader van Passend Onderwijs.